Voor de zoekende mens

Over de vrijmetselarij

De vrijmetselarij is ontstaan uit de gilden van de middeleeuwse kathedralenbouwers. Dit waren rondtrekkende ambachtslieden die nergens een thuis hadden maar dit bij elkaar vonden. Naast het fysieke werk groeide er een cultuur van filosoferen, theoretiseren en reflecteren op het zelf, elkaar en het bestaan.

Ruwe steen

Na de middeleeuwen verdwenen de meeste gilden, maar die der “vrije metselaars” hielden stand. Ze verloren echter hun oorspronkelijke ambachtsfunctie. Mannen uit alle rangen en standen sloten zich erbij aan en de gilden kregen een sociaal-filosofisch karakter. In onze tijd draait het om bouwen in symbolische zin. De vrijmetselaar werkt aan zichzelf en daarmee aan zijn omgeving. Hij ziet zichzelf als een ruwe steen. Door het voortdurend bewerken van deze ruwe steen bouwt de vrijmetselaar mee aan een betere wereld.

De vrijmetselarij pretendeert niet de waarheid te kennen. Ieders denkbeelden zijn persoonlijk en niemand op te leggen. Vrijmetselaren zijn vrijdenkers! “Ken uzelve” is een belangrijk motto. Wie zichzelf kent, oordeelt niet snel over een ander. Hij is tenslotte net als jij. De werkwijze van de vrijmetselarij wijst de weg naar het vinden van een persoonlijke levensfilosofie. Dat doen vrijmetselaars door comparities, gedachtewisselingen en het vertellen van verhalen. Er is meer: symbolen en rituelen vormen mede het wezen van de vrijmetselarij.

Symbolen zijn multi-interpretabel en bedoeld om bijvoorbeeld het leven, jezelf, de wereld, het bestaan, te duiden en te begrijpen. Ieder geeft daaraan zijn eigen invulling. Hierbij is geen sprake van goed of fout. De Vrijmetselarij kent geen dogma’s.

Rituelen zijn ceremoniële handelingen die we met elkaar uitvoeren. De teksten die we daarbij hanteren noemen we ritualen. Deze teksten zijn door de eeuwen heen gegroeid en ingebed in de eeuwenoude maçonnieke traditie. De herhaling van deze handelingen, jaar in jaar uit, geeft een gevoel van verbondenheid. Saamhorigheid leidt tot broederschap.

De vrijmetselarij is een broederschap.

  • Het is geen geloof en geen godsdienst
  • De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap
  • Er is een geheim, maar er is niets geheimzinnigs aan
  • De kernwoorden zijn vrijheid, gelijkheid en broederschap
  • Loge Herrezen Land is een ontmoetingsplek en een werkplaats
  • Ieder is er gelijkwaardig, ongeacht maatschappelijke functie, godsdienst of levenswijze
  • Binnen Loge Herrezen Land leren we over bewustzijn en ‘bewust zijn’
  • ‘Ken uzelve’ is ons streven
  • De vrijmetselarij werkt met de kracht van rituelen.
  • De vrijmetselarij is richtinggevend. Meer niet.

Loge Herrezen Land