“Op U komt het aan!
Als het er op aan komt, zijn er altijd
wel mensen die doen wat ze moeten
doen. Vaak varend op de koers van
het morele kompas en veelal ook in de
vaste overtuiging het – enig – juiste te
doen. De geschiedenis kent er een  flink
aantal. En ik weet zeker, dat daaronder nogal wat personen te vinden zijn,
die ik broeder kan noemen. Dat wil
zeggen, personen die vrijmetselaar zijn.”

Henk W. M. Hendrikx,
hoofdredacteur VM

Lees nu de jaarlijkse editie van VM voor iedereen die zich wil informeren over de Vrijmetselarij.

Je kunt deze vinden op onze Magazine pagina.