Vrijmetselarij

Lidmaatschap van de orde

Lidmaatschap van de orde

Elke Loge is een autonome vereniging die volgens de Nederlandse wet is opgenomen in het verenigingsleven. De logegebouwen zijn doorgaans te vinden in het telefoonboek. Het lidmaatschap staat open voor mannen van 18 jaar en ouder. Men kan alleen lid worden van de Orde door lid te worden van een loge. In principe kan elke man toetreden die zich kan vinden in de doelstellingen zoals uiteengezet in de beginselverklaring en de statuten.

Natuurlijk moet hij ook instemmen met het gebruik van symbolen en rituelen die door vrijmetselaren worden toegepast. Daarnaast wordt van hem verwacht dat hij een “vrij man van goede naam” is. Dit betekent dat hij bekend moet staan als een eerlijk en betrouwbaar persoon, die blijk geeft van een tolerante levenshouding, vrij kan denken en niet gebonden is aan dogma’s. Elke vrijmetselaar heeft het recht om, indien gewenst, zijn lidmaatschap van de Orde op te zeggen.

Er wordt veel waarde gehecht aan het eigen initiatief met betrekking tot het lidmaatschap: een geïnteresseerde moet zichzelf aanmelden. Om lid te worden, moet men formeel worden voorgesteld door twee meester vrijmetselaars, tenzij men niemand kent in zijn eigen kring die lid is van een loge. In dat geval kan men contact opnemen met het bestuur of het secretariaat van de loge, die dan twee leden zal aanwijzen om een gesprek met de kandidaat te voeren. Hoewel het op papier eenvoudig lijkt om lid te worden, blijken veel mensen terughoudend te zijn om de stap naar het lidmaatschap te zetten, uit een soort verlegenheid. Deze terughoudendheid is echter volledig ongegrond, zoals blijkt uit het feit dat veel vrijmetselaren toch de stap hebben genomen.

Lidmaatschap van de orde